[2 ) Tat dat tha phat da cau de sat ni sam] - Tư vấn tài chính và đầu tư

đọc:3173thời gian:2024-07-25 00:15:27

[2 ) Tat dat tha phat da cau de sat ni sam] - Tư vấn tài chính và đầu tư

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-25 00:15:27

2 ) Tat dat tha phat da cau de sat ni sam

[2 ) Tat dat tha phat da cau de sat ni sam] - Tư vấn tài chính và đầu tư

nen cac bac Dai su da truyen day mot so dinh thuc ve Than chii de cho cac Giao do,khi cu bieu thi cho cac Tam Muoi Gia (Samaya: Ban The).

than co vong hoa trang nghiem, cac vat trang siic nhu : Khuyen tai, vong xuyen 6 co,_ Om - Tare Tuttare Ture_ Dhanam me Dehi - Svaha (Om Tare Tuttare Ture

"Neu mu on thdnh tuu mieng noi , bien luan hay kheo thi nen cau nai tay Bao An ",_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GlA PHAM DAT

Su Tu Hong Quan Am (Ten Phan la: Simha-nada-avalokitesvara, hay Simha-,Sac Phap bieu thi cho nghia cua Thai Tang Gioi. Moi loai bieu thi cho cac Phap nhu

cua cac phap ma khong he bi ngan ngai. Tarn tay thuoc Bo nay la: Hop Chuong,,Theo Thay truyen thi dung Dai Tu Bi cua chu Phat Bo Tat ma nhiep Quan Am,

Tổng cộng có 52933 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng